Käiguvahetamine roolilabadega*

Roolilabad on käigukangi täiendus ning võimaldavad käike käsitsi vahetada käsi roolilt tõstmata.

Roolilabade aktiveerimine

Käikude vahetamiseks roolil asuvate labadega tuleb need kõigepealt aktiveerida:

Tõmmake üht labadest enda poole.
Juhiekraanil näidatakse hetkel valitud käiku.
P6-1746-XC40-gear shifting with paddles in DIM
Juhiekraan käikude vahetamisel roolilabadega.

Käiguasendis M aktiveeritakse roolilabad automaatselt.

Lülita

Käigu vahetamiseks ühe astme võrra tehke järgmist.

Tõmmake üht laba tahapoole - rooli suunas - ja vabastage.
P5-1507-gear shift paddels
  1. P5-Icon red circle 1"-": valib järgmise madalama käigu.
  2. P5-Icon red circle 2"+": valib järgmise kõrgema käigu.

Käiguvahetus toimub iga labatõmbega, kui mootori kiirus ei välju lubatud vahemikust.

Pärast iga käiguvahetust muutub näidikuplokis hetkel valitud käigu number.

Funktsiooni väljalülitamine

Käsitsi deaktiveerimine käiguasendis D.

Roolilabade väljalülitamiseks tõmmake parempoolset roolilaba (+) rooliratta poole ja hoidke seda paigal, kuni hetkel valitud käigu number juhiekraanil kustub.

Automaatne inaktiveerimine

Käiguasendis D lülitatakse roolilabad välja, kui neid pole mõnda aega kasutatud. Seda tähistab hetkel valitud käigu numbri kustumine. Mootoriga pidurdamisel kehtib erand – siis aktiveeritakse labad kogu mootoriga pidurdamise ajaks.

Käiguasendis M automaatset väljalülitust ei toimu.

  1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?