Tegevus madala rehvirõhu hoiatuse korral

Kui rehvirõhu seiresüsteem Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS) annab hoiatuse, on vähemalt ühe rehvi rõhk liiga madal ja tuleb tegutseda.

P5-1507 Symbol TPMS

Kontrollige ja korrigeerige rehvirõhku, kui süsteemi tähis süttib ja kuvatakse teade Rehvirõhk on madal.

Lülitage mootor välja.
Kontrollige manomeetriga kõigi nelja rehvi rõhku.
Täitke rehvid õige rõhuga, mis on märgitud juhipoole uksepiilaril toodud sildil.

Kalibreerige süsteemi keskekraani kaudu pärast rehvirõhu reguleerimist.

Pidage meeles, et näidikusümbol ei kustu enne madala rehvirõhu probleemi lahendamist ja uue kalibreerimise sooritamist.

 Märkus

Vale rehvirõhu kasutamise vältimiseks kontrollige külmade rehvide rõhku. "Külm rehv" tähendab rehvi, mille temperatuur on ümbritseva temperatuuriga ühtlane (saavutatakse ligikaudu kolme tunni möödumisel, kui autoga on sõidetud). Pärast mõnekilomeetrist sõitmist rehvid soojenevad ja rõhk suureneb.

 Märkus

  • Täispumbatud rehvi ventiilile paigaldage alati tolmukate, et kruus, pori vms ventiili ei kahjustaks.
  • Kasutage alati plastmaterjalist tolmukatteid. Metallist tolmukatted võivad roostetada ja neid võib olla raske lahti keerata.

 Hoiatus

  • Vale rehvirõhu kasutamisel võib juht kontrolli auto üle kaotada.
  • Süsteem ei suuda äkilist rehvikahjustust ette märkida.

Kas sellest oli abi?