Seisukliima sümbolid ja teated*

Juhiekraanil võidakse kuvada seisukliimaseadet puudutavaid sümboleid ja teateid.
P6-1746-XC40-DIM tell tale symbol pre-heater

Kui seisukütteseade on aktiveeritud, süttib juhiekraanil vastav sümbol.

TähisTeadeSpetsifikatsioon
P5-1646–Climate–Symbol parking climate

Parkimiskliima

Vajab hooldust

Seisukliima funktsiooni on välja lülitatud. Pöörduge niipea kui võimalik funktsiooni kontrollimiseks teenindusse1.
P5-1646–Climate–Symbol parking climate

Parkimiskliima

Ajutiselt pole saadaval

Seisukliima funktsioon on ajutiselt välja lülitatud. Kui probleem püsib pikemat aega, pöörduge funktsiooni kontrollimiseks töökoja1 poole.
P5-1646–Climate–Symbol parking climate

Parkimiskliima

Pole saadaval, kütust liiga vähe

Seisukliimaseadet ei saa aktiveerida, sest kütust on liiga vähe seisukütteseadme sisselülitamiseks.*. Tankige kütust.
P5-1646–Climate–Symbol parking climate

Parkimiskliima

Pole saadaval Madal laetustase

Seisukliimaseadet ei saa aktiveerida, kui käivitusaku laetustase on seisukütteseadme sisselülitamiseks liiga madal.*. Laadige akut.

  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Soovitatav on kasutada volitatud Volvo teenindust.

Seotud dokumendid

Kas sellest oli abi?