Raadio sätted

Aktiveerimiseks ja inaktiveerimiseks on saadaval mitmesuguseid raadiofunktsioone.

Liiklusteadete tühistamine

Liiklusteadete esitamise saab ajutiselt katkestada, kui puudutate rooli parempoolsel klahvistikul P5–1507–Symbol-OK button või keskekraanil valikut Tühista.

Raadiofunktsioonide aktiveerimine ja inaktiveerimine

Lohistage ülavaade alla, valige suvand SeadedMeedium ja sobiv raadioriba, et näha saadaolevaid funktsioone.

AM/FM-raadio

  • Kuva raadiotekst – kuvab teavet saate sisu, esitajate jne kohta.
  • Kinnista programmi nimi – märkige programmiteenuse nime pidevalt sirvimise peatamiseks. Jääb 20 sekundiks paigale.
  • Vali teadaanded:
Kohalikud katkestused – katkestab meediumi taasesituse ja edastab liiklusteavet. Teate lõppemisel jätkatakse eelmise meediumiallika taasesitust. Funktsioon Kohalikud katkestused on funktsiooni Liiklusteated geograafiliselt piiratud versioon. Samal ajal tuleb aktiveerida funktsioon Liiklusteated.
Uudised – katkestab meediumi taasesituse ja edastab uudiseid. Uudiste lõppemisel jätkatakse eelmise meediumiallika taasesitust.
Alarm – katkestab meediumi taasesituse ja teavitab suurtest õnnetustest ning katastroofidest. Teate lõppemisel jätkatakse eelmise meediumiallika taasesitust.
Liiklusteated – katkestab meediumi taasesituse ja edastab liiklusteavet (ummikud jne). Teate lõppemisel jätkatakse eelmise meediumiallika taasesitust.

DAB* (digiraadio)

  • Sordi teenuseid – suvandid kanalite sortimiseks. Tähestikulises järjestuses või teenusenumbri järgi.
  • DAB-DAB link – käivitab DAB-linkimise funktsiooni. Kui raadiojaama vastuvõtt kaob, siis otsitakse teisest rühmast automaatselt uus.
  • DAB-FM link – käivitab DAB- ja FM-jaamade linkimise funktsiooni. Kui raadiojaama vastuvõtt kaob, otsitakse automaatselt alternatiivne FM-sagedusala.
  • Kuva raadiotekst – märkige raadioteksti või valitud tekstitüübi, nt esitaja kuvamiseks.
  • Kuva programmiga seotud pildid – valige, kas saadete pilte näidatakse ekraanil.
  • Vali teadaanded – valige teadete tüübid, mida DAB esitamise ajal vastu võetakse. Valitud teated katkestavad meediumi esitamise teate kuvamiseks. Teate lõppemisel jätkatakse eelmise meediumiallika taasesitust.
Alarm – katkestab meediumi taasesituse ja teavitab suurtest õnnetustest ning katastroofidest. Teate lõppemisel jätkatakse eelmise meediumiallika taasesitust.
Liikluse välkteade – kuvab teavet liiklushäirete kohta.
Uudiste välkteade – võtab vastu uudiseid.
Transpordi kiirteade – kuvab teavet ühistranspordi, nt praamide ja rongide sõiduplaanide kohta.
Hoiatus/Teenused – kuvab teavet madalama tähtsusega juhtumite kohta, nt elektrikatkestused.
  1. * Lisavarustus/tarvik.