Automaatne pidurdamine funktsiooniga Pilot Assist

Funktsioonil Pilot Assist on ummikutes sõitmiseks ja seismiseks spetsiaalne pidurifunktsioon.

Pidurifunktsioon ummikutes sõitmiseks ja seismiseks

Lühemate peatuste korral ummikutes või valgusfoori taga taastub sõidurežiim automaatselt, kui peatus ei ületa umbes 3 sekundit; kui eesolev sõiduk hakkab liikuma hiljem, lülitub Pilot Assist automaatpidurdusega ooterežiimi.

Pilot Assist reaktiveeritakse järgmiselt.
  • Vajuta rooli nuppu P5-1507-Symbol 5x3,5-CC rattknapp Återuppta hastighet.
  • Vajutage gaasipedaal lõpuni alla.
Pilot Assist jätkab ees liikuva sõiduki järgimist, kui see hakkab 6 sekundi jooksul liikuma.

 Märkus

Pilot Assist suudab autot paigal hoida maksimaalselt 5 minutit – seejärel rakendatakse seisupidur ja funktsioon lülitub välja.

Enne funktsiooni Pilot Assist taasaktiveerimist peab seisupiduri vabastama.

Automaatse pidurdamise lõpetamine

Teatud oludes automaatne pidurdamine seisma jäämisel lõppeb ja Pilot Assist lülitub ooterežiimi. See tähendab, et pidurid on vabastatud ja on võimalik, et auto hakkab veerema. Seega tuleb autoga kohalseismiseks juhil endal jalga piduripedaalil hoida.

See võib juhtuda järgmistes oludes:
  • juht paneb jala piduripedaalile
  • seisupidur on rakendatud
  • käigukang liigutatakse asendisse P, N või R
  • juht lülitab Pilot Assist ooterežiimi.

Seisupiduri automaatne rakendamine

Mõnedel juhtudel rakendatakse auto paigalhoidmiseks seisupiduri.

Juhtub, kui Pilot Assist hoiab autot jalgpiduriga paigal ja:
  • juht avab autoukse või teeb turvavöö lahti
  • Pilot Assist on hoidnud autot paigal kauem kui 5 minutit
  • pidurid kuumenevad üle
  • juht lülitab mootori välja käsitsi

Seotud dokumendid

Kas sellest oli abi?