Apple® CarPlay®* seaded

CarPlay1 programmi abil ühendatud Apple-seadme seadistused.

Automaatne käivitus

Vajutage ülavaates Seaded.

Jätkake valikuga SideApple CarPlay ja valige seade.

  • Märgistage lahter - CarPlay käivitub USB kaabli ühendamisel automaatselt.
  • Eemaldage lahtri märgistus - CarPlay ei käivitu USB kaabli ühendamisel automaatselt.

Loendisse saab salvestada maksimaalselt 20 Apple seadet. Kui loend on täis, kustutatakse uue seadme lisamisel loendist kõige vanem seade.

Loendi kustutamiseks tuleb seaded keskekraanil lähtestada (tehaseväärtused).

Süsteemi helitugevus

Vajutage ülavaates Seaded.

Vajutage HeliSüsteemi helitugevused ja määrake järgnevaid seadistusi:

  • Hääljuhtimine
  • Navigats. hääljuhised
  • Helina toon
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Apple ja CarPlay on ettevõttele Apple Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid.

Kas sellest oli abi?