Kliima mugavusfunktsiooni sisse- ja väljalülitamine parkimisel*

Kliima mugavusfunktsioon säilitab salongi temperatuuri pärast sõitu. Funktsiooni saab käivitada otse keskekraanilt.
P5-1646–Climate–Button climate comfort
Kliima mugavusfunktsiooni nupp kliimakuva vahekaardil Parkimiskliima.
Avage kliimavaade keskekraanil.
Valige vahekaart Parkimiskliima.
Vajutage Hoia kliima mugavana.
Kliima mugavusfunktsioon lülitatakse sisse/välja ja nupu märgutuli põleb/ei põle.

 Märkus

Mugava kliima funktsiooni ei saa käivitada, kui mootoris ei ole püsiva salongi kliima tagamiseks piisavalt jääksoojust või kui välistemperatuur on ligikaudu üle 20 °C (68 °F).

 Märkus

Jääksoojuse ebavajaliku kasutamise vältimiseks lülitub kliimaseadme mugavusseade auto lukustamisel välja. Funktsiooni eesmärgiks on säilitada mugav kliima, kui juht või kaassõitjad jäävad autosse.
  1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?