Aktiveerimine/desaktiveerimine Cross Traffic Alert

Juht saab hoiatuse funktsioonis CTA1 välja lülitada; automaatpidurduse alamfunktsiooni välja lülitada ei saa ja see on edasi aktiivne. Talita järgmiselt:

P5-1507-Knapp CTA

Vajutage keskekraani funktsioonivaates nuppu Cross Traffic Alert.

  • HALL nupu näidik – hoiatussignaal ja CTA näidik ekraanil on inaktiveeritud.
  • Nupu ROHELINE märgutuli – CTA on sisse lülitatud.

CTA aktiveeritakse mootori käivitamisel automaatselt.

  1. 1 Cross Traffic Alert

Seotud dokumendid

Kas sellest oli abi?