Möödasõiduabi rakendamine kohanduva kiirusehoidikuga

Möödasõiduabi kasutamine

Möödasõiduabi aktiveerumiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused:
  • teie ees peab liikuma sõiduk (sihtsõiduk)
  • teie auto praegune kiirus on vähemalt 70 km/h (43 mph)
  • salvestatud ACC kiirus peab olema piisavalt suur, et möödasõit ohutult sooritada.

Möödasõiduabi käivitamine

Möödasõiduabi käivitamiseks tehke järgmist.

Lülitage suunatuled sisse.

Vasakpoolse rooliga autos aktiveerige vasakpoolsed suunatuled, parempoolse rooliga autos parempoolsed.

Möödasõiduabi käivitatakse.

Kas sellest oli abi?