Auto kliimaseadme aktiveerimine1

Kui auto kliimaseade on aktiveeritud, kontrollitakse mitut kliimafunktsiooni automaatselt.
P5-1507–Climate–Button AUTO
Automaatreguleerimise nupp kliimakuval.
Avage kliimavaade keskekraanil.

Vajutage põgusalt või hoidke all nuppu AUTO.

  • Lühike vajutus – õhuringlust, kliimaseadet ja õhujaotust kontrollitakse automaatselt.
  • Pikk vajutus – õhuringlust, kliimaseadet ja õhujaotust kontrollitakse automaatselt, temperatuur ja ventilaatori puhumistase määratakse standardsele seadistusele: 22 °C (72 °F) ja tase 3.
Kliima automaatne reguleerimine lülitatakse sisse ning nupp süttib.

 Märkus

Temperatuuri ja ventilaatori kiirust saab muuta ilma automaatselt juhitavat kliimaseadet välja lülitamata. Automaatselt juhitav kliimaseadet lülitatakse välja manuaalse õhujaotuse valimisel või jääsulatuse maksimumrežiimi aktiveerimisel.
  1. 1 Pole saadaval manuaalse kliimaseadmega.

Seotud dokumendid

Kas sellest oli abi?