Süsteemi kalibreerimine rehvirõhu jälgimiseks*

Süsteemi rehvirõhu jälgimise (Indirect Tyre Pressure Monitoring System (ITPMS)) korraliku töö tagamiseks tuleb määrata rehvirõhu viiteväärtus. Seda tuleb teha iga kord, kui rehve vahetatakse või rehvirõhku muudetakse.

Nt raske pagasi vedamisel või kiirusel üle 160 km/h (100 mph) tuleks rehvirõhku muuta vastavalt Volvo soovitustele. Seejärel tuleb süsteemi uuesti kalibreerida.
Lülitage mootor välja.
Täitke rehvid õige rõhuga, mis on märgitud juhipoole uksepiilaril toodud sildil.
Käivitage auto.

Avage rakendusevaates rakendus Auto olek.

P5-1507 ICON_APP_SCREEN_CAR_INFO

Vajutage TPMS.

P5-1717-XC60-TPMS button in centerdisplay

 Märkus

Kalibreerimise käivitamisel ei tohi auto liikuda.
Vajutage Kalibreeri.
Vajutage nuppu OK, et kinnitada kõigi nelja ratta rehvirõhu kontrollimist ja muutmist.

Käitage autot, kuni kalibreerimine on lõppenud.

Kalibreerimine toimub kiirusel üle 35 km/h (22 mi/h).

Kui madala rehvirõhu tuvastamiseks on kogutud piisavalt teavet, ilmuvad keskekraanile hallide rehvide asemele rohelised rehvid. Kui kalibreerimine on lõppenud, ei esita süsteem mingit lisakinnitust.

Kui auto süüde lülitatakse välja enne, kui kalibreerimine on lõppenud, muutub järgmisel käivitamisel rehvide värv keskekraanil hallist roheliseks, isegi kui kalibreerimine ei ole lõppenud. Kalibreerige uuesti ja viige see sama käidutsükli jooksul lõpuni, et veenduda, et kalibreerimine toimuks õigesti.

Kui kalibreerimise käivitamine ebaõnnestub, kuvatakse järgmine teade: Kalibreerimine nurjus. Proovige uuesti..

 Märkus

Ratta asendamisel või rehvirõhu muutmisel vastavalt rehvirõhkude tabelile või sildile tuleb alati kalibreerida rehvirõhu seiresüsteemi.

Kui õiged viiteväärtused on seadistamata, ei pruugi süsteem teid madala rehvirõhu korral hoiatada.

Kalibreerimisnupu kasutamiseks ja kalibreerimisprotsessi käivitamiseks peab auto seisma ja mootor töötama.

 Hoiatus

Heitgaasid sisaldavad nähtamatut ja lõhnatut, kuid väga mürgist süsinikmonooksiidi. Sel põhjusel tuleb kalibreerida üksnes väliskeskkonnas või vastava tõmbeseadmega töökojas.
  1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?