Parkimiskaamera sisselülitamine

Parkimiskaamera käivitub automaatselt tagurpidikäigu valimisel. Samuti saab selle keskekraani funktsiooninupuga käsitsi sisse lülitada.

Kaameravaade tagurdamisel

Kui viimati kasutatud kaameravaade oli 360° vaade või üks külgvaadetest, kuvab ekraan tagurpidikäigu valimisel 360° vaate, vastasel juhul kuvatakse tahavaade.

Kaameravaade kaamera käsitsi käivitamisel

P5-1546-Knapp-PAC Kamera På/Av

Parkimiskaamera käivitamiseks vajutage keskekraani funktsioonivaates seda nuppu.

Alguses kuvab ekraan viimati kasutatud kaameravaate. Kuid pärast mootori iga käivitamist asendub eelnevalt kuvatud külgvaade 360° vaatega ja eelnevalt kuvatud suumitud tahavaade tahavaatega.

Kaamera automaatne väljalülitamine

Esivaade kustub alates kiirusest 25 km/h (16 mph), et vältida juhi tähelepanu kõrvalejuhtimist. Kui kiirus väheneb kiiruseni 22 km/h (14 mph), aktiveerub esivaade automaatselt 1 minuti jooksul tingimusel, et kiirus pole suurem kui 50 km/h (31 mph).

Muude kaamerate vaated lülituvad välja kiirusel 15 km/h (9 mph) ja taasaktiveerimist ei toimu.

Seotud dokumendid

Kas sellest oli abi?