Parkimisabi sümbolid ja teated

Parkimisabi süsteemi sümboleid ja teateid saab kuvada juhiekraanil ja/või keskekraanil.
Järgnevas tabelis on mõned näited.
TähisTeadeSpetsifikatsioon
P5-1717-Knapp-PAC Kopplat släp
Tagurdusandurid on deaktiveeritud, seega takistuste/esemete ilmnemisel helisignaale ei kosta.

Parkimisabi süsteem

Andurid blokeeritud, vajavad puhastamist

Üks või mitu funktsiooni andurit on blokeeritud, kontrollige ja parandage esimesel võimalusel.

Parkimisabi süsteem

Pole saadaval Vajab hooldust

Süsteem ei tööta korrapäraselt. Võtke ühendust töökojaga - soovitatavalt Volvo autotöökojaga.

Tekstteate kustutamiseks vajutage lühidalt rooli parempoolse klahvistiku keskel olevat klahvi P5–1507–Symbol-OK button.

Kui teade jääb alles: võtke ühendust töökojaga (soovitame volitatud Volvo teenindust).

Seotud dokumendid

Kas sellest oli abi?