Õhukonditsioneeri aktiveerimine ja deaktiveerimine

Õhukonditsioneer jahutab ja kuivatab sisenevat õhku vastavalt vajadusele.
P5-1507–Climate–Button AC
Õhukonditsioneeri nupp kliimakuval.
Avage kliimavaade keskekraanil.
Vajutage KLS.

Õhukonditsioneer lülitatakse sisse/välja ning nupp süttib/kustub.

Kui õhukonditsioneer on aktiveeritud, kontrollib kliimaseade selle käivitamist ja väljalülitamist automaatselt.

 Märkus

Õhukonditsioneeri optimaalse töö tagamiseks sulgege kõik külgaknad ja panoraamkatuseluuk*.

 Märkus

Kliimaseadet ei saa aktiveerida, kui ventilatsiooni juhtseade on asendis Off.
  1. * Lisavarustus/tarvik.

Seotud dokumendid

Kas sellest oli abi?