Turvalise kojujõudmise valgustuse kasutamine

Mõnda välisvalgustit saab pärast auto lukustamist turvavalgustina kasutada.

Funktsiooni aktiveerimiseks toimige järgmiselt.

Lülitage mootor välja.
Lükake vasakpoolset roolikangi armatuurlaua suunas ja vabastage.
Astuge autost välja ja lukustage uks.

Kui funktsioon on aktiveeritud, siis tähis juhiekraanil põleb ning parktuled, välised käepidemetuled * ja numbrimärgi valgustus lülitatakse välja.

Ajavahemiku pikkust, mille jooksul turvavalgustus põleb, on võimalik keskekraanil seadistada.

  1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?