Clean Zone*

Funktsioon Clean Zone kontrollib ja näitab, kas autosalongi hea õhukvaliteedi kõik tingimused on täidetud.
P5-1617–Climate–Clean Zone
  1. P5-Icon gray box AIndikaator on nähtav keskekraani kliimavaates.
  2. P5-Icon gray box BIndikaator on nähtav kliimareal, kui kliimavaade pole avatud.

Kui tingimused pole täidetud, on tekst Clean Zone valge. Kui kõik tingimused on täidetud, muutub tekst siniseks.

Kontrollitavad tingimused:
  • Kõik uksed ja tagaluuk kaas on suletud.
  • Kõik küljeaknad ja panoraamkatuseluuk* on suletud.
  • Õhukvaliteedisüsteem Interior Air Quality System* on aktiveeritud.
  • Ventilaator on aktiveeritud.
  • Õhuringlus on välja lülitatud.

 Märkus

Clean Zone ei viita hea kvaliteediga õhule. See üksnes tähendab, et hea õhukvaliteedi tingimused on täidetud.
  1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?