Kaardi kuvamise aktiveerimine ja inaktiveerimine* juhiekraanil

Sihtkoha määramisel kuvatakse kaart juhiekraanil automaatselt. Kaardi saab avada ka ilma sihtkoha sisestamata.
Lohistage alla keskekraani ülavaade.
Vajutage Seaded.
Vajutage My CarKuvadJuhi infoekraani teave.
Teekonda määramata kaardi kuvamiseks puudutage raadionuppu Kuva kaart.
  1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?