Sportrežiimi aktiveerimine/deaktiveerimine elektroonilises stabiilsussüsteemis

ESC1 süsteem on alati aktiveeritud – seda ei saa välja lülitada. Juhil on siiski võimalus valida spordirežiim, mis lisab auto juhtimisele sportlikkust.
P5-1507-Knapp Antisladd ESC Off/Sportläge

Spordirežiim aktiveeritakse/deaktiveeritakse keskekraani funktsioonivaates.

Puudutage funktsioonivaates nuppu ESC sportrežiim.
Spordirežiimi aktiveerimisel/inaktiveerimisel on nupu märgutuli roheline/hall.
P5-1507 Symbol ESC sport

Juhiekraanil märgitakse aktiveeritud ESC sportrežiim põleva sümboliga, kuni funktsiooni välja lülitatakse või mootor seisatakse. Mootori järjekordsel käivitamisel lülitub ESC-süsteem tagasi tavarežiimi.

  1. 1 Electronic Stability Control

Kas sellest oli abi?