Kohanduva kiirushoidiku sümbolid ja teated

Juhiekraanil saab kuvada funktsiooniga Adaptive Cruise Control (ACC1) seotud sümboleid ja teateid.

Allpool on toodud mõned näited2.

P6-1746-xc40-ACC Följer ACC

Eelmisel illustratsioonil3 näidatakse, et kohanduv kiirushoidik on seadistatud hoidma kiirust 110 km/h (68 mph) ja eespool ei liigu sõidukit.

P6-1746-xc40-ACC Följer ACC + Avstånd

Eelmisel illustratsioonil3 näidatakse, et kohanduv kiirushoidik on seadistatud hoidma kiirust 110 km/h (68 mph) ja samal ajal liigub sama kiirusega teie ees muu sõiduk.

TähisTeadeSpetsifikatsioon
P5-1507- Symbol(i tabell) farthållare 2
Sümbol on VALGE.Auto säilitab salvestatud/valitud kiirust.
P5-1617- Symbol(tabell) ACC gray

Adaptiiv. kiirusehoidik

Pole saadaval

Sümbol on HALL.

Adaptiivne kiirusehoidik seatakse ooterežiimi.
P5-1617- Symbol(tabell) ACC gray

Adaptiiv. kiirusehoidik

Vajab hooldust

Sümbol on HALL.

Süsteem ei tööta korrapäraselt. Võtke ühendust töökojaga - soovitatavalt Volvo autotöökojaga.
P5-1507-TabellSymbol "Se i-bok" 10x10

Tuuleklaasi andur

Andur blokeeritud, vt kasutusjuhendit

Puhastage tuuleklaasi kaamera ja radarüksuse eest.

Tekstteate kustutamiseks vajutage lühidalt rooli parempoolse klahvistiku keskel olevat klahvi P5–1507–Symbol-OK button.

Kui teade jääb alles: võtke ühendust töökojaga (soovitame volitatud Volvo teenindust).

  1. 1 Adaptive Cruise Control
  2. 2 Järgmises illustreeritud näites teavitab funktsioon RSI (Road Sign Information), et maksimaalne lubatud liikumiskiirus on 130 km/h (80 mph).
  3. 3 MÄRKUS. Pilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist.

Kas sellest oli abi?