Tuuleklaasi soojenduse aktiveerimine ja deaktiveerimine*

Soojendusega tuuleklaas võimaldab aknalt kiiresti udu ja jää eemaldada.

Tuuleklaasi soojenduse aktiveerimine ja inaktiveerimine keskkonsooli abil

Keskkonsoolil on füüsiline nupp tuuleklaasi soojenduse kiireks kasutamiseks.

P5/P6-1746–Climate–Physical button windscreen
Nupp keskkonsoolil.
Vajutage korduvalt nuppu, et lülituda kolme järgmise taseme vahel.
  • Tuuleklaasi soojendus on sisse lülitatud.
  • Tuuleklaasi soojendus ja maksimaalne sulatus on sisse lülitatud.
  • Väljalülitatud.
Soojendusega tuuleklaas ja maksimaalne sulatus on sisse-/väljalülitatud ning nupu märgutuli põleb/ei põle.

Tuuleklaasi soojenduse aktiveerimine ja inaktiveerimine keskekraani abil

P5-1507–Climate–Button electric windscreen
Elektrisoojendusega tuuleklaasi nupp kliimakuval.
Avage kliimavaade keskekraanil.
Vajutage Elektriline.
Tuuleklaasi elektrisoojendus lülitatakse sisse/lülitatakse välja ning nupp süttib/kustub.

 Märkus

Kolmnurksel ala tuuleklaasi kummaski servas ei ole elektrisoojendust ja jää võib seal kauem sulada.

 Märkus

Tuuleklaasi elektrisoojendus võib mõjutada transponderite ja muude sideseadmete tööd.

 Märkus

Kui aktiveeritakse tuuleklaasi elektrisoojendus ja funktsioon Start/Stop on mootori automaatselt peatanud, käivitatakse mootor uuesti.
  1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?