Pukseerimine

Pukseerimine tähendab ühe sõiduki vedamist nööriga sleppis teise sõiduki poolt.

Enne pukseerimist tehke kindlaks suurim lubatud pukseerimiskiirus.

Ettevalmistused ja pukseerimine

 Oluline

Võtke arvesse, et autot võib pukseerida ainult edaspidi.

  • Ärge pukseerige automaatkäigukastiga autosid kiirustel üle 80 km/h (50 miili tunnis) või rohkem kui 80 km (50 miili) kaugusele.

 Hoiatus

  • Veendu, et roolilukk on vabastatud, enne kui alustad pukseerimist.
  • Süüteasend II peab olema aktiivne – süüteasendis I inaktiveeritakse kõik turvapadjad.
  • Auto pukseerimisel hoidke kaugjuhtpulti autos.

 Hoiatus

Piduri- ja roolivõimendi ei tööta, kui mootor on välja lülitatud – pidurit tuleb vajutada umbes 5 korda tugevamalt ja rooli on tavalisest palju raskem keerata.
Lülitage ohutuled sisse.
Fikseerige puksiirköis puksiiraasa.
Rooliluku väljalülitamiseks tehke auto lukust lahti.

Seadke auto süüteasendisse II – vajutage käivitusnuppu piduripedaali alla vajutamata ja hoidke nuppu all umbes 4 sekundit. Seejärel vabastage lukustusnupp.

Viige käigukang neutraalasendisse N ja vabastage seisupidur.

Kui akupinge on liiga madal, ei saa seisupidurit vabastada. Kui akupinge on liiga madal, kasuta abiakut.

Pukseeriv sõiduk võib nüüd alustada pukseerimist.
Liigse jõnksutamise vältimiseks vedava auto aeglustamisel hoidke puksiirköis pingul ja jalga kergelt piduripedaalil.
Seismajäämiseks ole valmis pidurdama.

Käivitusabi

Ärge tõmmake autot mootori käivitamiseks teise autoga. Kasuta abiakut, kui auto aku on tühi ja auto ei käivitu.

 Oluline

Mootori käimatõmbamine võib kaasa tuua katalüüsmuunduri rikke.

Kas sellest oli abi?