Käsipesu

Sõiduk tuleb pesta kohe, kui see on saanud mustaks. See tähendab, et autot on lihtsam puhastada, kuna mustus ei jää nii kõvasti kinni. Samuti vähendab see kriimustuste ohtu ja hoiab auto värskena. Pese autot autopesulas, kus on õlieraldaja. Kasutage autošampooni.

Käsipesu

Autot pestes pidage meeles järgmisi näpunäiteid.

 • Ärge peske autot otsese päikesevalguse käes. See võib põhjustada puhastusvahendi või vaha kuivamise ja pindu kahjustada.
 • Peatuge ja kontrollige rehve niipea kui võimalik. Lindude väljaheited sisaldavad kemikaale, mis kahjustavad ja muudavad autovärvi väga kiiresti. Kasutage näiteks pehmet paberit või rohkes vees immutatud svammi. Värvierinevuste kõrvaldamiseks soovitame pöörduda Volvo volitatud teenindusse.
 • Peske ka auto alaosa, kaasa arvatud rattakoopaid ja kaitseraudu.
 • Auto pesemise käigus kraapimise vältimiseks loputage kogu autot seni, kuni kogu lahtine mustus on eemaldatud. Ärge pihustage vett otse lukuaukudesse.
 • Vajaduse korral kasutage väga räpastel pindadel rasvaärastusainet. Pange tähele, et sellisel juhul ei tohi pinnad olla päikesest kuumad.
 • Pese käsna, autošampooni ja rohke leige veega.
 • Klaasipuhasteid pese leige seebilahuse või autošampooniga.
 • Kuivata auto puhta pehme seemisnaha või veekaabitsaga. Vältides veepiiskade kuivamist tugevas päikesevalguses, vähendate riski, et vajate kuivamisjälgede välja poleerimist.
 • Pärast auto pesemist võib sellele jääda tõrvajääke. Kasutage nende eemaldamiseks tõrvaeemaldit.

 Hoiatus

Lase mootorit puhastada alati töökojas. Kuuma mootori korral esineb tulekahjuoht.

 Oluline

Määrdunud esilaternate funktsioon võib olla kahjustatud. Puhastage neid regulaarselt, näiteks tankimise ajal.

Ärge kasutage söövitavaid puhastusaineid, vaid kasutage selle asemel vett ja mittekriimustavat käsna.

 Märkus

Välisvalgustusel, nt esituledel ja tagatuledel võib aeg-ajalt tekkida klaasisisene kondensaat. See on normaalne, kogu välisvalgustus talub seda. Kondensaat aurustub tule seest, kui tuli mõneks ajaks sisse lülitada.

 Oluline

 • Enne auto pesemist veenduge, et panoraamkatuseluuk ja päikesevisiir on suletud.
 • Panoraamkatuseluugil ei tohi kunagi kasutada abrasiivsete omadustega poleerimispastat.
 • Ärge kunagi kasutage panoraamkatuseluugi kummitihendil vaha.

 Oluline

Pärast pesu eemaldage mustus uste ja lävepakkude äravooluavade juurest.

Kas sellest oli abi?