Mägipiduri* aktiveerimine ja deaktiveerimine funktsiooninupuga

Kui auto keskkonsool ei sisalda sõidurežiimi nuppu, siis on selle keskekraani funktsioonikuval mägipiduri funktsiooninupp koos sättega Hill Descent Control.

Mägipiduri juhtelemendi valimine keskekraani funktsioonikuval

Mägipidur töötab vaid aeglasel kiirusel.

Funktsiooni aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks vajutage nuppu Hill Descent Control.

P5-1507-Hill descent control
Nupu tuli süttib, kui funktsioon on aktiveeritud.

Mootori väljalülitamisel keelatakse see funktsioon automaatselt.

 Märkus

Funktsioon lülitatakse välja, kui sõidate kiiresti, aeglasel sõitmisel tuleb see vajadusel uuesti aktiveerida.
  1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?