Katusekoorem ja koorma paigutamine pakiraamile

Pagasi paigutamiseks auto katusele on soovitatav kasutada Volvo soovitatud pakiraami.

Sellega välistatakse sõiduki kahjustamise oht ja tagatakse parim võimalik ohutus teekonna vältel. Volvo pakiraami saab osta Volvo volitatud edasimüüjalt.

Järgige hoolikalt koormakanduriga kaasasolevaid paigaldusjuhiseid.

  • Kontrollige regulaarselt, kas koormakandurid ja koorem on õigesti kinnitatud. Seo koorem kinnitusnööridega korralikult kinni.
  • Jaota koorem koormakanduritele ühtlaselt. Asetage raskemad esemed allapoole.
  • Tuule ette jääva eseme suurus ja seega ka kütusekulu kasvavad koorma suuruse kasvuga.
  • Sõitke ettevaatlikult. Vätige järsku kiirendust, järske pidurdusi ja järske kurve.

 Hoiatus

Auto raskuskese ja sõiduomadused muutuvad koorma paigaldamisel katusele.

Järgige masside ja maksimaalse lubatud koormaga seotud juhiseid.

Seotud dokumendid

Kas sellest oli abi?