Manuaalne esiiste

Sõiduki esiistmetel on suurima mugavuse tagamiseks erinevate seadistustega lisavarustust.
P6-1746-CMA-Manual frontseat
  1. P5-Icon red circle 1Istme ette-/tahapoole seadmiseks tõstke käepidet ning reguleerige kaugust roolist ja pedaalidest. Kontrollige, kas iste on pärast asendi muutmist lukustunud.
  2. P5-Icon red circle 2Muutke istmepadja pikkust*, milleks tõmmake hooba üles ja liigutage istmepatja käega ette või taha.
  3. P5-Icon red circle 3Istmepadja esiserva* ülestõstmiseks/allalaskmiseks pumbake üles/alla1.
  4. P5-Icon red circle 4Nimmetoe reguleerimiseks* vajutage nuppu ette-/tahapoole/üles-/allapoole.
  5. P5-Icon red circle 5Istme ülestõstmiseks/allalaskmiseks pumbake hooba üles/alla.
  6. P5-Icon red circle 6Seljatoe kalde muutmiseks keerake juhtnuppu.
P6-1746-CMA-Heightadjust front seat headrest
  1. P5-Icon red circle 1Saate peatugede kõrgust reguleerida nuppu vajutades.

 Hoiatus

Reguleerige juhiistme asendit enne liikuma hakkamist, mitte sõidu ajal. Veenduge, et iste oleks fikseeritud asendis, et vältida kehavigastusi äkilise pidurdamise või liiklusõnnetuse korral.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Kehtib vaid juhiistmele.

Kas sellest oli abi?