Lukustuse kinnitus

Kui auto lukustatakse või tehakse lukust lahti, kinnitab suunatulede vilkumine, et lukustamine või lukust lahtitegemine viidi õigesti läbi.

Väline märguanne

Lukustamine
  • Lukustamisest annavad märku vilkuvad suunatuled ning sisseklapitud küljepeeglid1.
Lukust lahtitegemine
  • Avamisest annavad märku vilkuvad suunatuled ning väljalapitud küljepeeglid1.

Auto lukusoleku kinnitamiseks peavad kõik uksed, kapott ja tagaluuk suletud olema. Kui lukustamisel on ainult juhiuks suletud2, siis auto lukustatakse, aga lukustamise kinnitus vilkuvate ohutuledega antakse alles siis, kui kõik ülejäänud uksed, kapott ja tagaluuk on suletud.

Lukustuse ja signalisatsiooni märgutuli

16w17 - SPA - S/V90 - Security LED (Larmindikator)
Näidikupaneeli lukustus-/alarminäidik näitab signalisatsioonisüsteemi olekut.

Pikk vilkumine märgib auto lukustamist. Kui auto on lukus, siis seda näidatakse lühikeste vilkumistega.

Muu märguanne

Turvalise kojujõudmise valgustuse ja lähenemisvalgustuse funktsioonid pakuvad samuti märguandeid lukustamise ja lukust avamise kohta.

Lukustusnuppudega näitamine

Esiuks

P6-1746-XC40-Central locking buttons front door
Märgutuledega lukustusnupud esiuksel.

Emma-kumma esiukse lukustusnupu põlev märgutuli näitab, et kõik uksed on lukus. Kui mõni uks avatakse, kustuvad mõlema ukse märgutuled.

Tagaukses*

P6-1746-XC40-Central locking button rear door

Emma-kumma ukse lukustusnupu põlev märgutuli näitab, et kõik uksed on lukus. Kui ükski uks lukust avatakse, kustub selle märgutuli, kõik ülejäänud märgutuled põlevad edasi.

  1. 1 Ainult elektriliste kokkuklapitavate külgpeeglitega autode kohta.
  2. * Lisavarustus/tarvik.
  3. 2 Ei kehti võtmeta lukustamise/lukust avamise funktsiooniga (Passive Entry*) autode puhul.

Kas sellest oli abi?