Kiirusehoidik

Kiirushoidik (CC1) võimaldab juhil sõita muutumatul sõidukiirusel, mille tulemuseks on pingevabam sõit kiirteedel ja pikkade sirgetega ühtlase liiklusvooluga maanteedel.

Ülevaade

P5-1507-CC rattknappar-1
Funktsioonide nupud ja sümbolid2.
P5-Icon red circle 1P5-1507-Symbol 5x3,5-CC rattknapp Återuppta hastighet: aktiveerib kiirushoidiku ooterežiimist ja taastab talletatud kiiruse
P5-Icon red circle 1P5-1507-Symbol 5x3,5-CC rattknapp +: suurendab talletatud kiirust
P5-Icon red circle 2P5-1507-Symbol 5x3,5-CC rattknapp Centrum-V: ooterežiimist - aktiveerib kiirushoidiku ja talletab praeguse kiiruse
P5-Icon red circle 2P5-1507-Symbol 5x3,5-CC rattknapp Centrum-V: aktiivsest režiimist - deaktiveerib / asetab kiirushoidiku ooterežiimi
P5-Icon red circle 3Px-1717-Symbol 5x3,5-Rattknapp – (minus): vähendab talletatud kiirust
P5-Icon red circle 4Salvestatud kiiruse näidik
P5-Icon red circle 5Auto praegune kiirus
P5-Icon red circle 6Salvestatud kiirus

 Märkus

Adaptiivse kiirushoidikuga* autodel saab valida kiirushoidiku ja adaptiivse kiirushoidiku vahel – vt jaotist "Vahetamine CC ja ACC vahel".

 Hoiatus

  • Kiirushoidik on abivahend, mis lihtsustab sõitmist, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • Soovitatav on kõik selle funktsiooniga seotud kasutusjuhendi jaotised läbi lugeda, et viia end kurssi funktsiooni piirangutega ja saada teada, millest peaks enne süsteemi kasutamist teadlik olema (vt artikli lõpus olevaid linke).
  • Kiirushoidik ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.
  1. 1 Cruise Control
  2. 2 MÄRKUS. Pilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist.
  3. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?