Bluetoothi seadmete sätted

Bluetoothi kaudu ühendatud seadmed.
Vajutage ülavaates Seaded.
Vajutage SideBluetooth-seadmed ja valige seadistused.
  • Lisa seade – uue seadme sidumise alustamine.
  • Paaristatud seadmed – ühendatud seadmete loend.
  • Eemalda seade – eemaldab ühendatud seadme.
  • Sellele seadmele lubatud teenused – määrab seadme kasutusvalikud: helistamine, sõnumite saatmine / vastu võtmine, meediumi voogedastamine ja Interneti-ühendusena kasutamine.
  • Internetiühendus - ühendab auto Internetti seadme Bluetooth-ühenduse kaudu.

Kas sellest oli abi?