Jahutusvedeliku lisamine

Jahutusvedelik on mõeldud sisepõlemismootori jahutamiseks, et hoida mootoris õiget töötemperatuuri. Reisijateruumi soojendamiseks kasutatakse mootorist jahutusvedelikule ülekantavat soojusenergiat.

Jahutusvedelikku juurde valades järgige pakendil olevaid juhiseid. Ärge valage kunagi juurde ainult vett. Külmumisoht tõuseb nii liiga madala kui liiga kõrge jahutusvedeliku kontsentratsiooni korral.

Kui auto all on jahutusvedelikku, kui esineb jahutusvedelikuga seotud suitsu või kui jahutusvedelikku on lisatud rohkem kui 2 liitrit (umbes 2 kvarti), pöörduge alati teenindusse, et vältida mootori kahjustamist, mis võib tekkida käivitamisel vigase jahutussüsteemiga.

 Hoiatus

Jahutusvedelik võib olla väga kuum. Ärge eemaldage korki kunagi siis, kui jahutusvedelik on kuum. Kui vedelikku on vaja juurde lisada, keerake paisupaagi kork aeglaselt maha, et võimalik ülerõhk kaoks.
P6-1746-XC40-Refill engine coolant
Jahutussüsteemi paisupaak.
Vajaduse korral keerake paisupaagi kork maha ja lisage jahutusvedelikku. Jahutusvedeliku tase ei tohi ületada paisupaagi tähist MAX.

 Oluline

  • Segage jahutusvedelikku sobivate omadustega veega. Kui vee kvaliteet on kahtlane, kasuta Volvo poolt soovitatavat valmis segatud jahutusvedelikku.
  • Veenduge, et jahutusvedeliku segu koosneks 50% veest ja 50% jahutusvedelikust.
  • Kasuta alati vadi Volvo poolt soovitatavat korrosioonivastase lisandiga jahutusvedelikku.
  • Piisava korrosioonikaitse tagamiseks tuleb jahutussüsteemi oluliste komponentide vahetamisel kasutada ainult uut jahutusvedelikku.
  • Mootor võib töötada ainult nõuetekohaselt täidetud jahutussüsteemiga. Vastasel korral võib temperatuur tõusta liiga kõrge ja põhjustada plokikaane kahjustuse (pragunemise).
  • Suur kloori, kloriidide ja muude soolade sisaldus võib põhjustada jahutussüsteemi korrosiooni.

Kas sellest oli abi?