Driver Alert Control

Funktsioon Driver Alert Control (DAC) on mõeldud juhi tähelepanu äratamiseks ebakindlate juhtimisvõtete korral, nt olukorras, kus juhi tähelepanu hajub või kui juht hakkab unne vajuma.

Funktsiooni DAC eesmärk on tuvastada aeglaselt halvenev sõiduvõime ning see on ette nähtud kasutamiseks peamiselt suurtel teedel. Funktsioon ei ole mõeldud kasutamiseks linnaliikluses.

Funktsioon aktiveeritakse siis, kui kiirus ületab 65 km/h (40 mph) ning jääb aktiivseks, kuni kiirus on suurem kui 60 km/h (37 mph).

P5-1507-DAS Princip för DAC

Kaamera tuvastab sõiduteel oleva teemärgistuse ja võrdleb teelõiku rooli liigutamisega.

P5-1507-DAC Vinglig väg
P5-1507-DAC Symbol KaffePaus

Kui juhi sõidustiil hakkab muutuma ebaühtlaseks, hoiatatakse juhti juhiekraanil selle sümboli ja tekstsõnumiga Aeg teha puhkepaus?.

Kui sõidustiil ei parane, vaid muutub märgatavalt ebaühtlaseks, kuvatakse juhiekraanil sama hoiatussümbol, kostab helisignaal ja kuvatakse tekstsõnum Aeg teha paus.

Kui süsteemis Sensus Navigation* on aktiveeritud funktsioon Puhkepeatuse juhised, kuvatakse koos hoiatusega Aeg teha paus ka sobiv peatuse tegemise koht.

Hoiatusi korratakse mõne aja pärast, kui juhi käitumine ei parane.

 Hoiatus

  • Funktsioon Driver Alert Control on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • Funktsiooni Driver Alert Control ei tohi kasutada sõitmise aja pikendamiseks. Juht peab tegema korrapäraseid pause ja veenduma, et ta oleks puhanud.
  • Driver Alert Control ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.

 Hoiatus

Häiret funktsioonilt Driver Alert Control tuleb võtta väga tõsiselt, sest unine juht ei kontrolli sageli enda seisundit.

Häire kõlamisel või kui tunnete väsimust:
  • peatage auto turvaliselt niipea kui võimalik ja puhake.

Uuringud on näidanud, et väsinuna auto juhtimine on niisama ohtlik kui alkoholi või muude stimulantide mõju all.

  1. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?