Kütuse tankimine

Kütusepaagi täitesüsteem on korgita.

Auto tankimine bensiinijaamas

P5-1507 Fuel filling
Kütuse tankimine toimub järgmiselt.
Lülitage mootor välja ja avage kütuse tankeklapp.

Valige auto jaoks mõeldud kütus vastavalt kütuse tankeklapi siseküljel olevale identifikaatorile1. Vaadake teavet heakskiidetud kütuste ja identifikaatori kohta vastavatest jaotisest „Bensiin” ja „Diisel”.

Sisestage tankuri püstol kütusepaagi täiteavasse. Täitetorul on kaks klappi. Enne tankimise alustamist tuleb pumba otsak mõlemast klapist mööda lükata.
Ärge täitke paaki üle, vaid tankige niikaua kuni püstol esimest korda välja lülitub.
Kütusepaak on täis.

 Märkus

Kuuma ilmaga võib kütuse ülejääk paagist välja voolata.

Kütuse lisamine kanistrist

Kui lisate kütust kanistrist, kasutage pakiruumis põrandaluugi all vahtplokis olevat lehtrit.

Avage tankeluuk.
Sisestage lehter kütusepaagi täiteavasse. Täitetorul on kaks klappi. Enne tankimise alustamist tuleb lehtri otsak mõlemast klapist mööda lükata.

Kehtib põlevkütust kasutavate kütteseadetega autode puhul*

Ärge kunagi kasutage tankla alas põlevkütust kasutavat kütteseadet.

P5-1507 Tank lid with decal
Kütusepaagi luugil olevad kleebised.
  1. 1 Identifikaator, mis vastab CEN-i standardile EN16942, paikneb tankeklapi siseküljel ning see esitatakse hiljemalt 2018. aasta lõpuks ka vastavatel kütusepumpadel ja tankeotsikutel terves Euroopas.
  2. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?