Teleri kasutamine*1

TV käivitatakse rakendusevaatelt. Puudutage rakendust TV ja valige kanal.

Teler otsib automaatselt parima leviga kanaleid.

Kuvatavate kanalite nimekirja muutmine

Vajutage Teek
Valige TV-kanalid või Lemmikud esitamine.
Valige soovitud kanal.

Valige kanal valitud loendist

Vajutage keskekraani all või rooli klahvistikul olevat P5-1717-Rewind symbol või P5-1717-Fast forward symbol.
Märge liigub loendis ühe koha võrra üles või alla

Raadiojaamasid saab vahetada ka keskekraanil.

Eelistused

Telekanalit on võimalik salvestada lemmikute hulka.
Kanali lisamiseks lemmikute loendisse või selle eemaldamiseks valige P5–1507–Phone-Favorite star.

Telekava

Telekanalite kava on saadaval kuni 48 tunni kohta.
Telekanalite kohta info saamiseks vajutage Juhend.

 Märkus

Kui auto liigub riigi siseselt, näiteks ühest linnast teise, ei pruugi Lemmikud saadaval olla, kuna sagedus võis muutuda.

 Märkus

Süsteem toetab ainult MPEG2 või MPEG-4 formaate ning DVB-T/T2 standardit kasutatavate riikide TV kanalite vastuvõtmist. Süsteem ei toeta analoogtelevisiooni.
  1. * Lisavarustus/tarvik.
  2. 1 Kehtib teatud mudelitel.

Kas sellest oli abi?