Parkimisabikaamera sümbolid ja teated

Parkimisabikaamera sümboleid ja teateid saab kuvada juhiekraanil ja/või keskekraanil.
Järgnevas tabelis on näited.
TähisTeadeSpetsifikatsioon
P5-1717-Knapp-PAC Kopplat släp
Tagurdusandurid on deaktiveeritud, seega helisignaale ei kosta ja takistusi/esemeid ei kuvata.
P5-1617-PAC 360-camera out of order
Kaamera on välja lülitatud.

Parkimisabi süsteem

Andurid blokeeritud, vajavad puhastamist

Üks või mitu funktsiooni andurit on blokeeritud, kontrollige ja parandage esimesel võimalusel.

Parkimisabi süsteem

Pole saadaval Vajab hooldust

Süsteem ei tööta korrapäraselt. Võtke ühendust töökojaga - soovitatavalt Volvo autotöökojaga.

Tekstteate kustutamiseks vajutage lühidalt rooli parempoolse klahvistiku keskel olevat klahvi P5–1507–Symbol-OK button.

Kui teade jääb alles: võtke ühendust töökojaga (soovitame volitatud Volvo teenindust).

Seotud dokumendid

Kas sellest oli abi?