Automaatse seisupiduri aktiveerimise seade

Valige, kas seisupidur aktiveerub automaatselt auto väljalülitamisel.

Selle valiku saab teha keskekraani sätete menüüs.

Vajutage ülavaates Seaded.
Funktsiooni Aktiveeri seisupidur automaatselt kasutamiseks või välja lülitamiseks vajutage My CarSeisupidur ja vedrustus.

Kas sellest oli abi?