Kontekstipõhise seadistuse avamine keskekraanil

Kontekstipõhist seadistust saab kasutada auto enamike põhirakenduse jaoks nii, et saate muuta seadeid otse keskekraani ülakuval.
P5-17w46-Navigation settings pane-Contextueal higlighted
Ülavaade kontekstuaalsete sätete nupuga.

Algselt autosse installitud rakendused, nt FM-raadio ja USB, on osa rakendusest Sensus ning kuuluvad auto põhirakenduste hulka. Nende rakenduste seadeid saab muuta otse keskekraani ülavaates.

Kui kontekstipõhine seadistus on saadaval, toimige järgmiselt.

Lohistage ülakuva alla, kui rakendus on laiendatud režiimis, nt Navigatsioon.
Vajutage Navigatsiooni seadistused.
Muutke sätteid soovitud viisil ja kinnitage valikud.

Seadistuskuva sulgemiseks vajutage nuppu Sulge või keskekraani all olevat füüsilist avakuvanuppu.

Enamikul auto põhirakendustel on see kontekstipõhine seadistusvalik, kuid mitte kõigil.

Kolmandate isikute rakendused

Kolmandate isikute rakendused pole auto ostmise hetkel installitud, kuid neid saate ise alla laadida, nt Volvo ID. Siin tehtavad seadistused toimuvad alati rakenduse sees, mitte ülavaates.

Kas sellest oli abi?