Funktsiooni Pilot Assist kiiruse reguleerimine

Pilot Assist võimaldab erinevate kiiruste valimist.

Talletatud kiiruse määramine/muutmine

P5+6-1746-ACC+PA Sätta-Justera Hastighet
MÄRKUS. Pilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist ja riigist.
P5-Icon red circle 1P5-1507-Symbol 5x3,5-CC rattknapp +: suurendab talletatud kiirust
P5-Icon red circle 2Px-1717-Symbol 5x3,5-Rattknapp – (minus): vähendab talletatud kiirust
P5-Icon red circle 3 Salvestatud kiirus
Talletatud kiiruse muutmiseks vajutage lühidalt või pikalt rooli nuppu P5-1507-Symbol 5x3,5-CC rattknapp + (1) või Px-1717-Symbol 5x3,5-Rattknapp – (minus) (2).
  • Lühike vajutus: iga vajutus muudab kiirust +/- 5 km/h (+/- 5 mph) sammudena.
  • Vajutus ja hoidmine: Vabastage nupp, kui kiirusenäidik (3) on jõudnud soovitud kiiruseni.
  • Viimase nupuvajutusega määratud kiirus talletatakse mällu.

Kui juht suurendab auto liikumiskiirust gaasipedaaliga enne rooli nupu P5-1507-Symbol 5x3,5-CC rattknapp + vajutamist, määratakse nupu vajutamisel auto liikumiskiiruseks talletatud kiirus eeldusel, et juhi jalg asub nupu vajutamise hetkel gaasipedaalil.

Sõidukiiruse ajutine suurendamine näiteks möödasõiduks ei mõjuta püsikiirushoidiku seadeid – viimati salvestatud sõidukiirus taastub, kui gaasipedaal vabastatakse.

Automaatkäigukast

Pilot Assist suudab järgida teist autot paigalseisust kuni kiiruseni ligikaudu 200 km/h (125 mph).

Pidage meeles, et kõige aeglasem kiirus, mida Pilot Assisti jaoks saab valida, on 30 km/h (20 mph) – vaatamata sellele, et see suudab järgida eessõitja kiirust kuni 0 km/h, ei saa väiksemat kui 30 km/h (20 mph) sõidukiirust valida/salvestada.

Suurim valitav kiirus on 200 km/h (125 mph).

Manuaalkäigukast

Pilot Assist suudab järgida teist autot kiirusel alates 30 km/h (20 miili tunnis) kuni kiiruseni ligikaudu 200 km/h (125 miili tunnis).

Funktsiooni Pilot Assist madalaim programmeeritav kiirus on 30 km/h (20 mph) - maksimaalne kiirus on 200 km/h (125 mph).

Seotud dokumendid

Kas sellest oli abi?