Juhtimisabi sümbolid ja teated kokkupõrkeohu korral

Juhiekraanil võidakse kuvada funktsiooni sümboleid ja teateid.
Järgnevas tabelis on mõned näited.
TähisTeadeSpetsifikatsioon
P5-1717-LKA Kollisionsrisk På-Av-Knapp

Kokkupõrke vältimise abi

Autom. sekkumine

Kui funktsioon on aktiivne, kuvatakse vastav juhti teavitav teade.
P5-1507-TabellSymbol "Se i-bok" 10x10

Tuuleklaasi andur

Andur blokeeritud, vt kasutusjuhendit

Eesolevat sõiduteed näitava kaamera töövõimet on vähendatud.

Tekstteate kustutamiseks vajutage lühidalt rooli parempoolse klahvistiku keskel olevat klahvi P5–1507–Symbol-OK button.

Kui teade jääb alles: võtke ühendust töökojaga (soovitame volitatud Volvo teenindust).

Kas sellest oli abi?