Kohanduva kiirusehoidiku piirangud

Kohanduv kiirushoidik (ACC1) võib olla teatud olukordades piiratud.

Järsud tõusud ja/või suur koorem

Pidage meeles, et adaptiivne püsikiirushoidik on ennekõike mõeldud tasasel teel sõitmiseks. Järsu langusega teel sõites võib funktsioonil tekkida raskusi õige pikivahe hoidmisega eesliikuva sõidukiga – sellisel juhul tuleb olla eriti tähelepanelik ja valmis pidurdama.

  • Ärge kasutage kohanduvat kiirushoidikut rasket koormat või haagist vedades.

Muud

  • Kui kohanduv sõidukiirus on aktiveeritud, ei saa sõidurežiimi Off Road valida.

 Märkus

Funktsioon kasutab auto kaamerat, millel on teatud üldised piirangud, vt jaotist "Kaamera piirangud".

 Märkus

Funktsioon kasutab auto andurit, millel on teatud üldised piirangud, vt jaotist "Radari piirangud".
  1. 1 Adaptive Cruise Control

Kas sellest oli abi?