Elektroonilise stabiilsusabisüsteemi sümbolid ja teated

Juhiekraanil võidakse kuvada elektroonilist stabiilsuskontrolli (Electronic Stability Control -ESC) puudutavaid sümboleid ja teateid.

Järgnevas tabelis on mõned näited.

TähisTeadeSpetsifikatsioon
P5-1507 Symbol ESC
Põleb püsivalt ligikaudu 2 sekundit.Süsteemi kontroll pärats mootori käivitamist.
P5-1507 Symbol ESC
Vilgub.ESC süsteem on aktiveeritud.
P5-1507 Symbol ESC sport
Lamp põleb pidevalt.

Sportrežiim on valitud.

MÄRKUS. ESC süsteemi selles režiimis ei deaktiveerida – selle jõudlust vähendatakse osaliselt.

P5-1507 Symbol ESC

ESC

Ajutiselt välja lülitatud

ESC süsteem on piduri liigse temperatuuri tõttu ajutiselt välja lülitatud. Süsteem rakendub automaatselt, kui pidurid on maha jahtunud.

Vt juhiekraanile ilmuvat teadet.

P5-1507 Symbol ESC

ESC

Vajab hooldust

ESC süsteem on välja lülitunud.
  • Peatage auto ohutus kohas, lülitage mootor välja ja käivitage uuesti.
  • Kui teade jääb püsima, pöördu teenindusse - soovitame volitatud Volvo teenindust.

Tekstteate kustutamiseks vajutage lühidalt rooli parempoolse klahvistiku keskel olevat klahvi P5–1507–Symbol-OK button.

Kui teade jääb alles: võtke ühendust töökojaga (soovitame volitatud Volvo teenindust).

Kas sellest oli abi?