Automaatne kiiruspiiraja

Automaatse kiiruspiiraja (ASL1) funktsioon aitab juhil kohandada maksimaalselt liikumiskiirust vastavalt liiklusmärkidele.

Kiiruspiiraja funktsiooni (SL2) saab lülitada ümber automaatsele kiiruspiirajale ASL.

Automaatne kiiruspiiraja kasutab liiklusmärgi teabe3 funktsiooni teavet, et kohandada auto maksimaalset liikumiskiirust.

 Hoiatus

  • Funktsioon ASL on abivahend, mis lihtsustab sõitmist ja suurendab ohutust, kuid ei pruugi kõigis liiklus-, ilmastiku- ja teeoludes toimida.
  • Isegi siis, kui juht näeb kiiruspiiranguga liiklusmärki selgelt, võib liiklusmärkide tuvastamise funktsiooni RSI esitatav kiirusteave funktsoonile ASL olla vale – sellistel juhtudel peab juht ise sekkuma ja valima õige kiiruse.
  • ASL ei vabasta juhti kohustusest olla valvas ja tähelepanelik. Juht vastutab alati ohutu sõidu, sobiva sõidukiiruse ja piisava vahemaa hoidmise eest teistest sõidukitest ning peab alati järgima kehtivaid liikluseeskirju.
  • Vt ka jaotist "Liiklusmärgi teabe piirangud".

Kas SL või ASL on aktiivne?

Sümbol juhiekraanil näitab, milline kiiruspiiraja on aktiivne.
TähisSLASL
P5-15w07-Speed Limit adapt symbol
P5-1507-TabellSymbol Automatisk SL 10x10
Liiklusmärgi sümbol5 pärast piirangut "70": ASL on aktiivne.

ASL sümbol

P5-1507-TabellSymbol Automatisk SL 10x10

Liiklusmärgi sümbol (kuvatakse spidomeetri keskel koos salvestatud kiirusenäiduga "70") võidakse kuvada kolmes värvitoonis.

Liiklusmärgi sümboli värvTähendus
RohekaskollaneASL on aktiivne
HallASL on lülitatud ooterežiimi
Kollane/oranžASL on ajutiselt ooterežiimis – nt kuna liiklusmärki ei tuvastatud.
  1. 1 Automatic Speed Limiter
  2. 2 Kiiruspiiraja
  3. 3 Road Sign Information – RSI
  4. 4 VALGE sümbol: funktsioon aktiivne, HALL sümbol: ooterežiim.
  5. 5 Vaadake järgmisest jaotisest "ASL sümbol" sümboli värvi tähendust.

Seotud dokumendid

Kas sellest oli abi?