Möödasõiduabi funktsiooniga Pilot Assist

Pilot Assist abistab juhti möödasõidul.

Möödasõiduabi tööpõhimõte

Kui funktsiooniga Pilot Assist auto järgib teist sõidukit ja juht annab suunatulede1 aktiveerimisega märku soovist sooritada möödasõit, hakkab Pilot Assist autot kiirendama enne, kui juht möödumiseks sõidurida vahetab.

Seejärel viivitab funktsioon kiiruse vähendamisega, et vältida enneaegset pidurdamist.

Funktsioon jääb aktiivseks seni, kuni juht on möödasõidu sooritanud.

 Hoiatus

Võtke arvesse, et see funktsioon võib aktiveeruda ka muudel juhtudel peale möödasõidu, nt kui kasutatakse suunatuld rajavahetuse näitamiseks või teisele teele väljumiseks - sel juhul auto kiirendab lühidalt.
  1. 1 Seda vaid vasakpoolse suunatule lülitamisel vasakpoolse rooliga auto korral ja vaid parempoolse suunatule lülitamisel parempoolse rooliga auto korral.

Seotud dokumendid

Kas sellest oli abi?