Kütusepaagi korgi avamine ja sulgemine

Kütusekorgi avamiseks peab auto olema lukust avatud1.

P5-1507 Fuel filler flap side indicator

Juhiekraani tankimissümbolil olev nool näitab, kummal pool autot asub kütusepaagi kork.

Kütusepaagi luugi avamiseks vajutage õrnalt luugi tagaosa.
Pärast tankimist sulgege luuk õrna vajutusega.
  1. 1 Kütusekorgi olekut mõjutab ainult lukustamine või lukust avamine kaugjuhtimispuldiga või rakenduse Volvo On Call kaudu.

Kas sellest oli abi?