Funktsiooni Pilot Assist deaktiveerimine/aktiveerimine

Pilot Assisti saab ajutiselt välja lülitada ning ooterežiimi asetada. Hiljem saab selle uuesti sisse lülitada.

Pilot Assist deaktiveerimine ja ooterežiimi lülitamine

P5-1646-PilotAssist2 Manöverknappar & symbol
MÄRKUS. Pilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist.
Pilot Assisti ajutiseks väljalülitamiseks ja selle ooterežiimi viimiseks toimige järgmiselt.
Vajutage roolil nuppu P5-1507-Symbol 5x3,5-CC rattknapp Centrum-V (2).
Pilot Assist on ooterežiimis - juhi ekraanil kuvatav sümbol (8) muutub VALGEST HALLIKS ning spidomeetri keskel kuvatav salvestatud kiirus muutub BEEŽIST HALLIKS.

...või...

Vajutage roolil nuppu ◀ (3).
Pilot Assist on välja lülitatud ning muutub aktiivses režiimis kohanduva kiirushoidiku funktsiooniks.

 Hoiatus

 • Kui Pilot Assist on ooterežiimis, peab juht sekkuma ja rooli keerama ning valima ise nii sobiva kiiruse kui ka kauguse eesolevast sõidukist.
 • Kui Pilot Assist on ooterežiimis ja auto jõuab eesolevale sõidukile liiga lähedale, hoiatab juhti lühikesest vahemaast pikivahe hoiatuse funktsioon.

Ooterežiim juhi sekkumisel

Pilot Assist on ajutiselt välja lülitatud ja ooterežiimis juhul kui:
 • juht vajutab pidurit.
 • käigukang liigutatakse asendisse N.
 • suunatulesid kasutatakse kauem kui 1 minut.
 • juht kasutab salvestatud kiirusest suuremat kiirust rohkem kui 1 minuti vältel.
 • siduripedaal on ligikaudu 1 minuti jooksul alla vajutatud – kehtib manuaalkäigukastiga autodele.

Sõidukiiruse ajutine suurendamine näiteks möödasõiduks ei mõjuta püsikiirushoidiku seadeid – viimati salvestatud sõidukiirus taastub, kui gaasipedaal vabastatakse.

Suunatulede kasutamisel lülitatakse Pilot Assist roolimisabi ajutiselt välja. Kui eelnevalt mainitu enam ei kehti, lülitub roolimisabi automaatselt uuesti sisse, kui sõidurea märgistus on veel tuvastatav.

Automaatne ooterežiim

Pilot Assist sõltub muudest süsteemidest, nt stabiilsuskontrollist/libisemisvastasest süsteemist ESC1. Kui mõni selline süsteem ei toimi, lülitub Pilot Assist automaatselt välja.

 Hoiatus

Automaatses ooterežiimis hoiatatakse juhti helisignaaliga ja juhiekraanil kuvatakse teade.
 • Juht peab seejärel muutma auto kiirust, vajaduse korral vajutama pidurit ja säilitama teistest sõidukitest ohutu vahemaa.
Automaatne ooterežiimile minek toimub näiteks järgmistel juhtudel:
 • juhiukse avamisel.
 • piduri temperatuur on kõrge.
 • juhi käed ei ole roolil.
 • parkimispidur on peal.
 • pöörete arv on liiga madal/kõrge.
 • juht avab turvavöö.
 • ühel või mitmel rattal kaob veojõud.
 • kaamera ja radar on kaetud näiteks lörtsi või tugeva vihmaga (kaamera lääts/raadiolained on tõkestatud).
 • juhul kui kiirus on väiksem kui 5 km/h (3 mph) ja Pilot Assist ei suuda tuvastada, kas vaadeldava objekti näol on tegemist seisva sõidukiga või mõne muu objektiga, nagu lamav politseinik.
 • kui kiirus on alla 5 km/h (3 mph) ja sihtsõiduk ära keerab, mille tõttu ei ole funktsioonil Pilot Assist enam järgitavat autot.
 • kiirus on alla 30 km/h (20 miili tunnis) - kehtib ainult manuaalkäigukastiga autodele.

Pilot Assist taasaktiveerimine ooterežiimist

P5-1546-ACC hastighet
MÄRKUS. Pilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist.
Funktsiooni Pilot Assist uuesti aktiveerimiseks tehke järgmist.
Vajutage roolil nuppu P5-1507-Symbol 5x3,5-CC rattknapp Återuppta hastighet (1).
Seejärel seadistatakse kiirus hiljuti määratud väärtusele.

 Hoiatus

Kiiruse taastamisel roolil oleva nupuga P5-1507-Symbol 5x3,5-CC rattknapp Återuppta hastighet võib kiirus järsku oluliselt suureneda.
 1. 1 Electronic Stability Control

Seotud dokumendid

Kas sellest oli abi?