Funktsiooniga Driver Alert Control puhkekoha juhendamise valimine hoiatuse korral

Saate määrata, kas funktsioon Puhkepeatuse juhised tuleb aktiveerida/deaktiveerida.

Kui funktsioon on aktiveeritud ja DAC edastab hoiatuse, siis kuvatakse automaatselt soovitus sobiva puhkekoha kohta.

Funktsiooni Puhkepeatuse juhised valimiseks tehke järgmist.
Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.
Valige My CarIntelliSafeDriver Alert Control.
Valige / tühistage valik Puhkepeatuse juhised funktsiooni aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks.

Seotud dokumendid

Kas sellest oli abi?