Funktsiooni Pilot Assist aktiveerimine ja käivitamine

Pilot Assist tuleb esmalt aktiveerida ja seejärel käivitada, et kiirust ja vahemaad kontrollida ning roolimisabi saada.
P5-1646-PilotAssist2 Manöverknappar & symbol
MÄRKUS. Pilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist.
Pilot Assist käivitamiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused.
  • Juhi turvavöö peab olema kinnitatud ja uks suletud.
  • Auto ees peab sobivas kauguses liikuma muu sõiduk (sihtsõiduk) või liikumiskiirus peab olema vähemalt 15 km/h (9 mph).
  • Manuaalkäigukastiga autode korral. Sõidukiirus peab jääma alla 30 km/h (20 miili tunnis).
Kui kohanduv kiirushoidik on ooterežiimis:
Vajutage roolil nuppu ▶ (6).
Funktsiooni P5-1507- Symbol(i txt) farthållare 2 sümbol muutub ja kuvatakse ooterežiimis Pilot Assist (8).
Vajutage roolil nuppu P5-1507-Symbol 5x3,5-CC rattknapp Centrum-V (2).
Pilot Assist käivitatakse ja kehtiv liikumiskiirus salvestatakse (kuvatakse spidomeetri keskel).

...või...

Kui kohanduv kiirushoidik on käivitatud:
Vajutage roolil nuppu ▶ (6).
Käivitatakse Pilot Assist.
P5-1646-Pilot Assist symbol Avstånd + Styrning

Pilot Assist roolimisabi on aktiivne ainult siis, kui rooli sümbol (2) on muutunud HALLIST ROHELISEKS.

Pilot Assist reguleerib ainult pikivahet ees sõitva sõidukiga, kui vahemaa sümbol kuvab rooli sümboli kohal sõiduki (1).

P5-1507-ACC Hastighet skillnad

Samaaegselt kuvatakse kiirusevahemik.

Suurem kiirus on salvestatud/valitud kiirus ning väiksem kiirus on eessõitva sõiduki (sihtmärgi) kiirus.

Käed roolil

Funktsiooni Pilot Assist toimimise eelduseks on, et juht hoiab käsi roolil. Kui Pilot Assist tuvastab, et juht ei hoia käsi roolil, esitatakse teade ja helisignaal, mis tuletab juhile meelde, et ta peab autot roolima.

Kui Pilot Assist tuvastab, et juht ei hoia endiselt käsi roolil, läheb funktsioon ooterežiimi. Seejärel tuleb Pilot Assist taaskäivitada roolil paikneva nupuga P5-1507-Symbol 5x3,5-CC rattknapp Centrum-V.

 Märkus

Funktsioon Pilot Assist töötab ainult siis, kui juhi käed on roolil.

Seotud dokumendid

Kas sellest oli abi?