Kiirushoidiku kiiruse reguleerimine

Kiirushoidikule (CC1) saab määrata erinevad kiirused.

Talletatud kiiruse määramine/muutmine

P5-1507-CC rattknappar-1
MÄRKUS. Pilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist.
Talletatud kiiruse muutmiseks vajutage lühidalt või pikalt rooli nuppu P5-1507-Symbol 5x3,5-CC rattknapp + (1) või Px-1717-Symbol 5x3,5-Rattknapp – (minus) (3).
  • Lühike vajutus: iga vajutus muudab kiirust +/- 5 km/h (+/- 5 mph) sammudena.
  • Vajutus ja hoidmine: Vabastage nupp, kui kiirusenäidik (4) on jõudnud soovitud kiiruseni.
  • Viimase nupuvajutusega määratud kiirus talletatakse mällu.

Kui juht suurendab auto liikumiskiirust gaasipedaaliga enne rooli nupu P5-1507-Symbol 5x3,5-CC rattknapp + (1) vajutamist, määratakse nupu vajutamisel auto liikumiskiiruseks talletatud kiirus eeldusel, et juhi jalg asub nupu vajutamise hetkel gaasipedaalil.

Sõidukiiruse ajutine suurendamine näiteks möödasõiduks ei mõjuta püsikiirushoidiku seadeid – viimati salvestatud sõidukiirus taastub, kui gaasipedaal vabastatakse.

Piduripedaali asemel mootoriga pidurdamine

Püsikiirusehoidja kasutamisel ei reguleerita kiirust piduripedaali vajutamisega. Allamäge sõites võidakse hakata liikuma kiiremini ja kiirendust piiratakse mootoriga pidurdades. Sellisel juhul saab juht piduripedaali rakendamise ajutiselt püsikiirusehoidjaga blokeerida.

Selleks tehke järgmist.
Vajutage gaasipedaal poolenisti alla ja vabastage.
Püsikiirusehoidja blokeerib piduripedaali ja kasutab seejärel ainult mootoriga pidurdamist.

Püsikiirusehoidja sõltuvus sõidurežiimist

Püsikiirusehoidja kiiruse hoidmise viis võib olenevalt valitud sõidurežiimist erineda2.

Kiirusehoidik Eco Cruise

Sõidurežiimis ECO kiirendab ja aeglustab kiirusehoidik teiste sõidurežiimidega võrreldes sujuvamalt, mis aitab säästa kütust ja keskkonda. Seetõttu võib auto kiirus ajutiselt olla talletatud kiirusest suurem või väiksem.

Vaadake lisateavet jaotisest "Sõidurežiim ECO" peatükis "Kiirusehoidik Eco Cruise".

Kiirusehoidik Dynamic Cruise

Sõidurežiimis Dynamic kiirendab ja aeglustab kiirusehoidik teiste režiimidega võrreldes järsemalt.

  1. 1 Cruise Control
  2. 2 Vaadake lisateavet jaotisest "Sõidurežiimid".

Seotud dokumendid

Kas sellest oli abi?