Elektrilise tagaluugi avamine ja sulgemine*

Tagaluugi saab avada ja sulged elektriliselt.

Elektrilise tagaluugi avamine

Tagaluugi avamiseks valige üks järgnevatest valikutest.

Hoidke kaugjuhtimispuldil nuppu P5-1646-x90-Remote key icon for trunk opening/closing all. Hoidke seda all seni, kuni tagaluuk hakkab avanema.

16w17 - SPA - Unlock/open tailgate with remote key button

Hoidke näidikupaneelil nuppu P5-1507 Open tailgate - interior button all. Hoidke seda all seni, kuni tagaluuk hakkab avanema.

P5-1507 Unlock/open tailgate with button from inside (without fuel filler cap-button)

Vajutage õrnalt tagaluugi käepidemele.

P6-1746-XC40-Tailgate handle

Jalaliigutus* tagumise põrkeraua all.

P5-15w19 - Tailgate Footmovement

Elektrilise tagaluugi sulgemine

Tagaluugi sulgemiseks1 valige üks järgmistest valikutest.

Vajutage sulgemiseks tagaluugi alumisel küljel olevat P5-1507 Power Operated Tailgate - close only button nuppu

P5-1507 Power Operated Tailgate overveiw
Tagaluuk sulgub automaatselt – tagaluuki ei lukustata.

 Märkus

Nupp on aktiivne 24 tundi pärast luugi avamist. Pärast seda tuleb luuk käsitsi sulgeda.
Hoidke kaugjuhtimispuldi nuppu P5-1646-x90-Remote key icon for trunk opening/closing all.
Tagaluuk sulgub automaatselt ja kostab helisignaal – tagaluuki ei lukustata.
Hoidke näidikuploki nuppu P5-1507 Open tailgate - interior button all.
Tagaluuk sulgub automaatselt ja kostab helisignaal – tagaluuki ei lukustata.
Jalaliigutus* tagumise põrkeraua all.
Tagaluuk sulgub automaatselt ja kostab helisignaal – tagaluuki ei lukustata.

Elektrilise tagaluugi sulgemine ja lukustamine1

Tagaluugi sulgemiseks ning tagaluugi ja kõigi uste korraga lukustamiseks (kõik uksed peavad olema suletud) vajutage tagaluugi allservas olevat P5-1507 Power Operated Tailgate - close and lock button nuppu
Tagaluuk sulgub automaatselt – tagaluuk ja uksed lukustatakse ning signalisatsioon* lülitub sisse.

 Märkus

 • Selleks, et lukustamine ja lukust avamine töötaks, peab üks auto kaugjuhtpultidest olema tööulatuses.
 • Võtmevaba* lukustuse või sulgemise korral kostab kolm signaali, kui pult ei asu tagaluugile piisavalt lähedal.

 Oluline

Tagaluugi käsitsi kasutamisel avage ja sulgege see aeglaselt. Takistuse ilmnemisel ärge püüdke seda jõuga avada või sulgeda. Vastasel juhul võite tagaluuki kahjustada ja see ei pruugi enam korralikult toimida.

Avamise või sulgemise tühistamine

Avamist või sulgemist saab tühistada järgmistel viisidel.
 • Vajutage näidikupaneelil nuppu.
 • Vajuta kaugjuhtimispult-võtme nuppu.
 • Vajutage sulgemisnuppu tagaluugi all.
 • Vajuta välise käepideme all olevat kummist surveplaati.
 • Jalaliigutuse kasutamine*.

Tagaluugi liikumist takistatakse ja see peatub. Seejärel saab pakiruumi kaant käsitsi liigutada.

Muljumiskaitse

Kui miski takistab piisavalt tugevalt tagaluugi avanemist või sulgumist, aktiveerub muljumiskaitse.

 • Avanemisel liikumine peatub ja kostab pikk helisignaal.
 • Sulgemisel liikumine peatub, kostab pikk helisignaal ja tagaluuk liigub tagasi programmeeritud maksimaalsesse avamisasendisse.

 Hoiatus

Võtke avamisel/sulgemisel arvesse vahelejäämise ohtu. Enne kui hakkate avama/sulgema, veenduge, et kedagi ei viibi tagaluugi läheduses, sest vahelejäämisel võivad olla tõsised tagajärjed.

Tagaluugi kasutamisel peab olema ettevaatlik.

Survevardad

P5-1617- V90 - High pressure preloaded spring
Elektrilise tagaluugi survevardad.

 Hoiatus

Ärge avage elektrilise tagaluugi eelpingutatud vedrusid. Need on suure surve all ja võite end nende avamisel vigastada.
 1. * Lisavarustus/tarvik.
 2. 1 Võtmeta lukustamise ja lukust avamise süsteemiga autodel (passiivne sisenemine*) on üks nupp sulgemiseks ning üks nupp sulgemiseks ja lukustamiseks.

Kas sellest oli abi?