Kohanduv kiirusehoidik ja kokkupõrkehoiatus

P5-1617-v54x-CitySafety Princip m Koll-varning
Kokkupõrkehoiatuse heli ja sümbol1.
  1. P5-Icon red circle 1Kokkupõrkeohu helisignaal
  2. P5-Icon red circle 2Kokkupõrkeohu hoiatussignaal
  3. P5-Icon red circle 3Vahemaa mõõtmine kaamera ja radariüksusega

Kohanduv kiirushoidja kasutab piduripedaali pidurdusvõimest ligikaudu 40%. Kui autot peaks pidurdama järsemalt, kui kohanduv kiirushoidja seda võimaldab, ent juht ei tee seda, lülituvad sisse märgutuli ja helisignaal. See annab juhile teada, et vaja on kiiresti tegutseda.

 Hoiatus

Kohanduv kiirushoidik hoiatab juhti vaid anduri poolt tuvastatud sõidukite eest – seega ei pruugita hoiatust anda või antakse see teatud viivitusega.
  • Ärge oodake hoiatust, vaid pidurdage alati vastavalt vajadusele.
  1. 1 MÄRKUS. Pilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist.

Kas sellest oli abi?