Aktiveerimine/desaktiveerimine Driver Alert Control

Driver Alert Control (DAC) funktsiooni saab aktiveerida/deaktiveerida.

sees/väljas

Funktsiooni DAC seadete muutmiseks tehke järgmist.
Vajutage keskekraani ülavaates Seaded.
Valige My CarIntelliSafeDriver Alert Control.
Valige / tühistage valik Tähelepanu hoiatus funktsiooni DAC aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks.

Seotud dokumendid

Kas sellest oli abi?