Kohanduva kiirushoidiku ajaintervalli määramine

Kohanduvale kiirushoidikule (ACC1) on võimalik määrata erinevaid ajaintervalle.
P5-1519-xc90H-Symbol DA

Eessõitva sõiduki suhtes on võimalik valida erinevaid ajavahemikke, mida kuvatakse juhiekraanil 1–5 horisontaalse joonena – mida rohkem on jooni, seda pikem on ajavahemik. Üks triip vastab umbes 1 -sekundilisele vahele eespool paikneva sõidukiga, samas kui 5 triipu vastab ligikaudu 3 sekundile.

Sama sümbol kuvatakse ka pikivahe hoiatuse funktsiooni aktiveerumise korral.

 Märkus

Kui sümbol juhiekraanil näitab kahte autot, järgib ACC ees liikuvat autot määratud pikivahe alusel.

Kui kuvatakse ainult üks auto, pole mõistliku pikivahe sees ühtegi ees liikuvat sõidukit.

P5-1519-xc90H-ACC avstånd
Ajaintervalli määramine2.
 1. P5-Icon red circle 1Vähendage ajaintervalli
 2. P5-Icon red circle 2Suurendage ajaintervalli
 3. P5-Icon red circle 3Vahemaa hoiatus
Pikivahe suurendamiseks või vähendamiseks vajutage roolil nuppe (1) või (2).
Pikivahe märgutuli (3) näitab kehtivat pikivahet.

Kohanduv kiirusehoidik võimaldab intervalli teatud olukordades märgatavalt muuta, et auto saaks eesoleva sõiduki järel sujuvalt ja mugavalt sõita. Väiksel kiirusel ja väikeste vahemaade korral suurendab kiirusehoidik intervalli kergelt.

 Märkus

 • Mida kõrgem käik, seda pikem on etteantud ajaintervalli kohta arvutatav kaugus meetrites.
 • Kasutage üksnes kohalikus liikluseeskirjas lubatud ajaintervalle.
 • Kui adaptiivne kiirushoidik on aktiveeritud, kuid tundub, et see ei reageeri kiiruse suurendamisele, võib põhjuseks olla see, et vahemaa eesoleva sõidukini on väiksem kui eelmääratud vahemaa.

 Hoiatus

 • Kasutage ainult vahemaad, mis hetkelistele liiklusoludele.
 • Pidage meeles, et lühike vahemaa piirab ootamatu liiklusolukorra ilmnemisel reageerimiseks ja tegutsemiseks jäävat aega.

Valimine, kuidas ACC säilitab vahemaa* eesoleva sõidukiga

Juht saab valida erinevaid sõidustiile, et määrata, kuidas kohanduv kiirushoidik eesoleva sõidukiga pikivahet hoiab. Valiku saab teha sõidurežiimi juhtnupuga DRIVE MODE.

Valige üks järgmistest suvanditest.
 • Eco - ACC keskendub optimaalse kütusekulu hoidmisele, mis tähendab, et pikivahe eesoleva sõidukiga on suurem.
 • Comfort - ACC keskendub sellele, et hoida eelmääratud pikivahet eesoleva sõidukiga võimalikult sujuvalt.
 • Dynamic - ACC keskendub sellele, et hoida eelmääratud pikivahet eesoleva sõidukiga võimalikult täpselt, mis võib teatud juhtudel tähendada ootamatut kiirendamist/pidurdamist.

Vaadake lisateavet jaotisest "Sõidurežiimid".

Lisateavet leiate jaotistest "Kiirushoidiku kiiruse reguleerimine" ja "Sõidurežiim ECO".

 1. 1 Adaptive Cruise Control
 2. 2 MÄRKUS. Pilt on illustratiivne; üksikasjad olenevad konkreetsest mudelist.
 3. * Lisavarustus/tarvik.

Kas sellest oli abi?